• Uitgangspunt bij de indeling van lesgroepen zijn volle groepen van 8 of 4 personen voor junioren respectievelijk senioren. Om reden van het aantal aanmeldingen of beperkingen in de mogelijkheden van het indelen kunnen kleinere groepen worden samengesteld. De lesgelden en/of lesduur zullen hierop worden aangepast.
  • Indien een les uitvalt vanwege ziekte/blessure van een cursist of door afwezigheid ongeacht de reden, dan wordt de les geacht te zijn gegeven.
  • Bij ziekte van de leraar langer dan veertien dagen, zal Tennis met Passie zorgen voor een plaatsvervanger
  • De cursist kan aan hem/haar te geven lessen na overleg met de leraar en met toestemming van het bestuur overdragen aan een derde. Restitutie van lesgeld vanwege tussentijdse beëindiging door de cursist is niet mogelijk.
  • De cursist stemt erin toe dat informatie inzake de trainingen kan worden verstrekt door toezending naar het opgegeven e-mailadres en/of door publicatie op de website.
  • Deelname aan de training is alleen toegestaan voor personen die (tijdig) een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier hebben ingeleverd.(zomer).
  • Mocht u door omstandigheden lessen missen, dan is het mogelijk deze in te halen mits er ruimte is in groepen van hetzelfde niveau.
  • Als de trainingen door absentie van de trainer niet door kunnen gaan wordt deze ingehaald op een zondagochtend, te bepalen in overleg.
  • Gladde zool is verplicht in de hal.
  • De trainer heeft de mogelijkheid om de trainingsgroepen te wijzigen, dit om zo minimaal niveauverschil te krijgen binnen de groepen
  • Voor de concentratie van de kinderen is het beter dat ouders de training van een afstand bekijken.